Ambiyans Fuarcılık Org. ve Tic. A.Ş.

Gizlilik Politikası ve KVKK Metni

Ambiyans Fuarcılık Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Ambiyans” veya “biz” olarak anılacaktır)

Ambiyans tüm endüstri bileşenlerini bir araya getirerek ev ürünleri endüstrisinin başarısını en üst düzeye çıkarmaya kendini adamıştır. Bu amaçla Ambiyans, birinci sınıf bir ev ürünleri pazarı sağlar; küresel ticareti ve alıcı-satıcı arayüzünü kolaylaştırır; tüketici bilincini ve ev ürünlerine olan ilgiyi artırır; temel pazar istihbaratını toplar ve yayar; ve başarılarını artırmak için kilit seçmenleri eğitir ve destekler.

Bu Gizlilik Politikası, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki bireylerin kişisel verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, elimizde ve kontrolümüzde olan kişisel verileri nasıl topladığımızı, işlediğimizi ve koruduğumuzu ortaya koymaktadır.

Tüm kişisel verileriniz AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Veri Tipleri ve Güvenliği

Bir veya daha fazla meşru iş amacı ve yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olan minimum miktarda kişisel veri toplar, kullanır ve saklar.

Elimizde bulunan kişisel verilere erişimi olan kişiler, yalnızca meşru bir iş amacı için ihtiyaç duyanlarla sınırlıdır. Ayrıca sahip olduğumuz kişisel verilerin hassasiyetine göre uyarlanmış fiziksel ve teknik güvenlik önlemleri ile kişisel verileri korumak önceliğimizdir.

Ambiyans, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer sektör bileşenleri ile kişisel verileri günlük operasyonlarımızda nasıl kullanmayı planladığımız konusunda iletişim kurar ve kişisel verilerimizin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atar. Buna ek olarak kişisel verilerin kullanımını içeren faaliyetlerimizin ve projelerimizin tasarımına gizliliği entegre eder.

AB veya AEA sakinleri için, verilerinizin işlenmesinin denetleyicisiyiz ve kişisel verilerinizle ilgili süreçlerimiz Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") tarafından yönetilir. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, bize privacy@ambiyans.org adresinden ulaşın.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanağı

Çerezler

Ambiyans, web sitelerimiz ve uygulamalarımızdaki çerezler ve benzeri teknolojiler hakkında sizi bilgilendirmek için Cookiebot Rıza Yönetim Platform'unu kullanıyoruz ve çerezlerin ayarlanması için onayınızı talep ediyor ve belgeliyoruz. Yasal dayanak, GDPR Madde 6 (1), § 25, paragraf (a)'dır. 1, S.1 TTDSG.

Bu amaçla günlük dosyası verilerini, kullanıcı aracısını (cihaz, tarayıcı türü, tarayıcı dili, tarayıcı sürümü, çözünürlük) ve onay verilerini (rıza evet/hayır, zaman damgası, veri kapsamı, veri öznitelikleri, denetleyici kimliği, işlemci kimliği, onay kimliği) Cookiebot aracılığıyla işleriz.

Veriler Avrupa Birliği'nde saklanır. Veriler, sağlanan bilgilerin kanıtlanması ve çerezlere izin verilmesi için artık gerekli olmadığı anda silinir ve aksine herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü yoktur.

Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak Cookiebot'un yürütülmesini istediğiniz zaman kalıcı olarak engelleyebilirsiniz. Ancak bu, sizi çerezler hakkında bilgilendirmemizi de engeller.

Cookiebot Rıza Yönetim Platformuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada çerez verilerinin amacını, süresini ve alıcısını öğrenebilir ve dilerseniz onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Çerez ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz.

Log Dosyaları

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde Ambiyans, IP adresini, erişim zamanını, istenen URL'yi ve kullanılan tarayıcıyı kaydeder ve bu verileri sayfaların yürütülmesindeki hataları tespit etmek ve web sitelerinin ve uygulamaların BT güvenliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için kullanır.

Veriler 90 gün sonra silinir. Bunun yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in (f) noktasıdır.

Sosyal Medya

Sosyal medya simgelerinden bazıları, etkinleştirilmeleri ile herhangi bir veri aktarılmadan yalnızca Ambiyans'ın bu platformlardaki görünümlerine bağlantılar içerir. Size sosyal medyadan (örneğin Twitter, Facebook) içerik göstermek istiyorsak ve bunun sonucunda sosyal medya platformlarından veriler toplanabiliyorsa, sizden önceden onayınızı isteyeceğiz (Madde 6'nın (a) noktası (1). ) GDPR).

Bu amaçla, çerezler hakkında bilgi alabileceğiniz ve dilerseniz onayınızı istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz, yukarıda belirtilen Cookiebot Rıza Yönetim Platformunu kullanıyoruz.

İletişim Formu

İletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere iletişim formunda verdiğiniz bilgiler yalnızca Ambiyans tarafından sorunuza yanıt vermek için kullanılacaktır. Bunun yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in (a) noktasıdır.

Verileriniz yalnızca sorunuzun yanıtlanması için gerekliyse üçüncü taraflara aktarılacaktır.

Abone Formu

Web sitemizdeki bir bültene abone olmak isterseniz, size kişisel olarak kibarca hitap edebilmemiz için bize e-posta adresinizi, unvanınızı ve adınızı vermenizi rica ederiz. Bunun yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in (b) noktasıdır. Kaydolarak, Ambiyans'ın e-posta açma ve tıklama davranışını analiz etmesini kabul etmiş olursunuz.

Ayrıca, istediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinden çıkma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için haber bültenindeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanmanız yeterlidir.

Online Davetiye / Fuar Katılım Talebi

İletişim bilgileriniz ve mesleki bilgileriniz de dahil olmak üzere Online Davetiye / Katılım Talep formunda verdiğiniz bilgiler sadece Ambiyans tarafından talebinize cevap vermek için kullanılacaktır.

Verileriniz yalnızca sorunuzun yanıtlanması için gerekliyse üçüncü taraflara aktarılacaktır.

Yalnızca yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak verilerinize erişmesi zorunlu olan alıcılara erişim izni verilecektir. Bu kapsamda sipariş işleyenler ve tarafımızca kullanılan diğer hizmet sağlayıcılar da veri alabilir. Bunlar bilişim hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri ve telekomünikasyon kategorisindeki şirketlerdir. Onlarla, amaç sınırlaması, gizlilik ve gerektiğinde gizlilik konularında, GDPR'nin 28. maddesi uyarınca yasal olarak gerekli sözleşme düzenlemelerini yaptık. Bunun ötesinde, verileri yalnızca düzenlemelerin buna izin vermesi veya gerektirmesi veya buna izin vermeniz durumunda aktarırız.

Üçüncü Taraflar Hakkında Açıklamalar

Ambiyans, zaman zaman iş hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf yükleniciler, hizmet sağlayıcılar ve diğer satıcılarla çalışır.

Kişisel verileri aktaran üçüncü tarafların, bu tür verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlemesini şart koşuyoruz.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Ambiyans, bu tür açıklamaların aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığında kişisel verileri ifşa edebilir: (a) yasalara uymak; (b) Ambiyans'ın haklarını veya mülkiyetini (fikri mülkiyet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) korumak ve/veya savunmak; (c) Ambiyans'ın politikalarını veya kullanım koşullarını uygulamak; veya (d) diğer kullanıcıların çıkarlarını korumak.

Yukarıdakilere ek olarak, Ambiyans, kişisel verileri resmi makamlara vermek zorunda kalabilir. Kanunen kişisel verileri kamu kurumları veya adli makamlar gibi üçüncü taraflara ifşa etmemizin zorunlu olduğu başka durumlar da vardır.

Bu tür zorunlu ifşaatlar arasında bir mahkeme emri, mahkeme celbi veya bir kolluk kuvveti soruşturmasıyla işbirliği yapmak yer alır. Ambiyans, iyi niyetle yasa dışı olduğuna inandığımız herhangi bir faaliyeti kolluk kuvvetlerine bildirme hakkını saklı tutar.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metinin hazırlanma amacı veri sahibinin aydınlatılmasıdır.

Ayrıca veri sahibi;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  3. Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, 6698 sayılı Kanun ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir

AB Gizlilik Hakları

Ambiyans ayrıca AB veya AEA'daki kullanıcıların kişisel verilerini yasal olarak işlemeyi ve GDPR tarafından verilen bu tür hakların kullanılmasını kolaylaştırmayı taahhüt eder. Gizlilikle ilgili endişelerinizi görüşmek için privacy@ambiyans.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri toplama ve kullanmanın yasal dayanağı: Ambiyans, AB veya AEA sakinlerinin kişisel verilerini yalnızca adil ve yasal bir temel olduğunda ve/veya bu tür kişisel verileri toplamamıza veya kullanmamıza izin verdiğinizde toplar ve kullanır.

Bize sağladığınız bilgiler, Ambiyans'tan talep ettiğiniz ürün ve/veya hizmetler için sözleşmenin ifasında ve Ambiyans'ın sunduğu tüm katılımcılara üyelik hizmetleri, etkinlikle ilgili hizmetler sağlama konusundaki meşru menfaati ve farkındalığı artırmak için toplanır ve kullanılır.

Ayrıca, otomatik olarak bilgi toplamak veya bize sağladığınız bilgileri e-posta ile pazarlama gibi belirli bir amaç için kullanmak için onayınızı alabiliriz.

Şeffaflık ve bilgi edinme hakkı: Tüm üyelerimize, web sitesi kullanıcılarımıza ve bizimle etkileşimde bulunan diğer üçüncü taraflara, kişisel verileri topladığımız anda veya en kısa sürede günlük faaliyetlerimizde kişisel verileri nasıl kullandığımız hakkında bildirimde bulunuruz.

Erişim, düzeltme, işleme kısıtlaması, silme ve veri taşınabilirliği: AB veya AEA'da ikamet ediyorsanız, talep üzerine size kendi kişisel verilerinize erişim sağlıyoruz. Ayrıca, AB veya AEA sakinleri için, tarafınızca yazılı olarak talep edildiğinde, kişisel verilerinizdeki yanlış veya yanlış olan her türlü hatayı düzelteceğiz ve bu haklar söz konusu olduğunda silme, taşınabilirlik ve işlemenin kısıtlanması hakkını garanti edeceğiz.

Herhangi bir zamanda itiraz etme ve onayı geri çekme hakkı: Tüm pazarlama materyalleri için, istediğiniz zaman ve ücretsiz olarak vazgeçebilirsiniz. Diğer işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı, yerel düzenlemelerle veya meşru çıkarlarımızla uyumsuz olmamasını sağlamak için dengelenecektir.

Bu talepler aşağıdaki şekilde sunulmalıdır:

Pazarlama iletişimlerinden vazgeçme: Ticari e-postalarımızdaki vazgeçme talimatlarını takip ederek veya privacy@ambiyans.org adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman itiraz etme ve vazgeçme hakkınızı kullanabilirsiniz. Fuar etkinliği kayıtları veya satın alma işlemleriyle ilgili e-postaları (örn. kayıt onayları veya satın alma makbuzları), mevcut veya gelecekteki bir etkinlikte sergilemeyle ilgili bilgileri almaya devam edeceksiniz. Bizden SPAM gönderildiğini düşünüyorsanız, durumu araştırıp düzeltebilmemiz için lütfen privacy@ambiyans.org adresinden bizimle iletişime geçin.

Geri kalan haklarınızı kullanmak için: privacy@ambiyans.org adresine yazılı olarak bir bildirim göndermelisiniz. Bu talebi yerine getirmek için kimliğinizi doğrulamak ve talebinizi belirtmek için bize bilgi vermenizi isteyebiliriz. Talebinizi aldıktan sonra 30 gün içinde talebinizle zamanında ilgileneceğiz. Herhangi bir nedenle bu süreyi uzatmamız gerekirse, sizinle iletişime geçeceğiz.

Yanıtımızdan memnun değilseniz, sürekli ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerin denetim makamına yada resmi kurumlara şikayette bulunma hakkınız vardır.